8 mei 2018

afdrukken
 
Magazine Waadhoeke

Magazine Waadhoeke

Vanaf 1 januari 2018 bestaat de nieuwe Gemeente Waadhoeke (een fusie van Franekeradeel, het Bildt, Menameradiel en 4 dorpen uit de voormalige gemeente Littenseradiel).

In het magazine, wat speciaal gemaakt is voor de bewoners, wordt o.a. de gemeentelijke organisatie voorgesteld en wordt uitgelegd waar u terecht kunt met uw vragen. Wilt u weten welke evenementen er gaan plaatsvinden? Ook dat kunt u teruglezen.

De lokale adverteerders toonden zich massaal bereid om mee te werken aan dit magazine, waarvoor hartelijk dank.

Magazine Waadhoeke wordt op 8 en 9 mei 2018 verspreid door Van Wad tot Stad. Wilt u niet wachten dan kunt hier het E-book alvast inzien.

Contactgegevens