Informatie voor Gemeenten

Toekomstgericht.

Akse Media heeft een korte, duidelijke visie op de doorontwikkeling van de gemeentegids: voorsprong door innovatie. Leidraad hierin is het uitbreiden en vereenvoudigen van de gemeentelijke informatievoorziening naar al haar burgers. Als marktleidend uitgever van (digitale) gemeentegidsen hebben wij een naam hoog te houden in het toepasbaar maken van nieuwe technieken. Wij houden scherp de ontwikkelingen op digitaal gebied in de gaten. In de afgelopen jaren is aangetoond dat wij goed in staat zijn deze te vertalen naar de behoeften van gemeenten. De samenwerking met ons zusterbedrijf Digital4U heeft onze mogelijkheden op dit gebied enorm uitgebreid. Goede voorbeelden hiervan zijn de SmartMap, de Toegankelijke Digitale Gemeentegids, de samenwerking met Dedicon bij het aanbieden van alternatieve leesvormen, en meest recentelijk de GemeentegidsApp voor zowel Smartphones als Tablets.

Wilt u weten wat Akse Media voor uw gemeente kan betekenen?
Bel voor meer informatie met Yana Spelt, tel.: 06-46 07 88 52 of reageer via onze website.

Contactgegevens