Gemeentegids

Informatief visitekaartje
De papieren gemeentegids vormt na 20 jaar nog steeds de basis van alle activiteiten van Akse Media. Voor zo’n 170 gemeenten maken wij het ieder jaar mogelijk om, middels een handzame gids in haar eigen huisstijl, de inwoners te informeren over de gemeentelijke organisatie, haar diensten en producten. Tevens biedt de gids de gelegenheid de gemeente met al haar kernen aansprekend in beeld te brengen, zowel met plattegrondkaarten als met foto’s. Om de nodige variatie in de beeldvorming aan te brengen bieden wij de mogelijkheid tot het uitschrijven van een fotowedstrijd (eventueel  met thema) waarbij de prijzen door Akse Media worden vergoed.

Special interest
Wij bieden gemeenten de gelegenheid om in een speciaal katern een onderwerp extra uit te lichten. Te denken valt aan een seniorenwijzer, een milieu- of afvalwijzer, een sport- of evenementenkalender of een toeristisch katern. Uw eigen inbreng stellen wij hierbij erg op prijs.

Betrouwbaar
Het adressengedeelte in de gids wordt volledig door Akse Media verzorgd en dagelijks actueel gehouden. Akse Media gebruikt e-mailadressen, persberichten en Social Media om zoveel mogelijk houders van vermeldingen te bereiken. Zij ontvangen een unieke controlecode waarmee ze op ieder gewenst moment, online, direct hun gegevens kunnen aanpassen. Wij kunnen hiermee de hoogst mogelijke actualiteit garanderen. De gemeentegids is mede hierdoor een goede afspiegeling van de sociale leefbaarheid van de gemeente.

5-in-1
Standaard levert Akse Media de gemeente naast de papieren gids kosteloos de producten die daarvan zijn afgeleid: de digitale gemeentegids SmartMap (met landelijke database), de Toegankelijke Digitale Gemeentegids, het E-book en de GemeentegidsApp voor Smartphones en Tablets. Deze vijf producten vormen één geheel en bieden de gemeente de gelegenheid ál haar inwoners te informeren via alle denkbare kanalen.

Provincies

Bekijk hieronder per provincie welke
gemeenten bij Akse Media zijn aangesloten.

(Links openen in nieuw venster)

Contactgegevens