Privacy verklaring

Akse Media bv
Schrijnwerkersweg 15
1786 PC Den Helder
KvK 02074094

Wij verzamelen organisatie- en bedrijfsgegevens voor het uitgeven van gemeentegidsen, informatiegidsen en magazines en de digitale uitgaven hiervan; de gemeentenaam.SmartMap.nl en datisgenieten.nl (bedrijven zoekmachines).

Om een zo compleet mogelijk overzicht te geven welke bedrijven, organisaties er zich binnen een gemeente bevinden voor
–          gemeentegidsen
–          informatiegidsen
–          magazines
–          gemeentenaam.smartmap.nl
–          datisgenieten.nl

Bij organisaties worden ook wel persoonsgegevens gemeld:
–          Naam contactpersoon met bijbehorende telefoonnummer en e-mailadres

Dit is op verzoek van de contactpersoon zelf. Wij vragen hier niet naar.

Naast bedrijfsgegevens verwerken wij persoonsgegevens bij een advertentieovereenkomst
Naam van contactpersoon
Telefoonnummer (mobiel + vast)
E-mailadres
Bankgegevens

Deze gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden en worden niet doorverkocht.

Doeleinden voor de verwerking
– Om uitvoering te geven aan het contract wat wij zijn aangegaan met uw gemeente (bedrijfsgegevens).
– Om uitvoering te geven aan de advertentieovereenkomst die u met ons bent aangegaan (persoonsgegevens).

Eventuele gevolgen van het niet verstrekken van deze gegevens
Een gevolg is dat wij u niet kunnen vermelden in de gids/magazine of in de digitale versie daarvan (bedrijfsgegevens).
Een ander gevolg, is dat wij geen gehoor kunnen geven aan de advertentieovereenkomst (persoonsgegevens).

Duur van de opslag
Tot de werkzaamheden van uw bedrijf stoppen. U zelf aangeeft geen gebruik te willen maken van onze diensten.

Analytische cookies
Wij maken gebruik van cookies. Dit zijn cookies die worden geplaatst om het gedrag van de bezoeker op onze website te meten en zo te kunnen analyseren. IP-adressen worden bij ons geanonimiseerd.

Datalekken
Wij werken grotendeels met bedrijfsgegevens. ‘Grotendeels’ omdat er bij ons ook sprake kan zijn van persoonsgegevens; een naam van de contactpersoon bijvoorbeeld of een opgegeven 06 nummer. Er is sprake van een datalek als er een inbreuk plaatsvindt op de beveiliging van persoonsgegevens. Hierom houden wij ons aan het datalekprotocol.

– Wij melden het voorval binnen 72 uur bij de Autoriteit Persoonsgegevens
– Heeft de datalek tot gevolg dat het resulteert in ongunstige gevolgen voor de privacy van de betrokkene dan worden ook deze op de hoogte gesteld.
– Onze verwerkingsverantwoordelijke houdt een overzicht bij van de reeds voorgevallen datalekken.

Werving en selectiegegevens
Wilt u solliciteren bij Akse Media? Uw gegevens bewaren wij maximaal vier weken. Hebben wij de gegevens langer nodig dan vier weken dan vragen wij om uw toestemming.

Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens
U heeft te allen tijde het recht om uw gegevens bij ons in te zien. Via een speciale code die u bij ons kunt opvragen, kan u zelf inloggen en uw gegevens eventueel aanpassen. U kunt ons telefonisch bereiken op tel. 0223-668877 of via de e-mail op info@aksemedia.nl
Wilt u niet opgenomen worden in onze database dan kunt u zich hieruit laten verwijderen, dit kan via e-mail/telefonisch. 

Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de AVG.
https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactgids/autoriteit-persoonsgegevens
Bezoekadres: Bezuidenhoutseweg (alleen volgens afspraak) 30, 2594 AV Den Haag
Postadres: Postbus 93374, 2509 AJ

Kom jij ook tijd en kennis te kort voor Social Media Marketing?

Wij helpen je graag!

Scroll naar boven